Conan juristen
regelt uw recht!

Incasso

Iedere ondernemer en soms ook een particulier overkomt het wel eens. Het innen van een vordering voor een afgenomen dienst of product levert problemen op, of tewel de factuur blijft onbetaald.

Wanneer u te maken krijgt met een zogenaamde wanbetaler, kunt u de inning van de factuur aan Conan Juristen & Incasso overlaten.

Het incassotraject bestaat bij Conan Juristen & Incasso uit twee onderdelen, namelijk;

- minnelijk traject

- gerechtelijk traject

Eerst zal het minnelijk traject doorlopen worden. Hier wordt het incassodossier aangemaakt en vervolgens worden er aanmaningen verstuurd. In dit traject zal ook geprobeerd worden telefonisch contact te hebben met debiteur(wanbetaler).

Wanneer dit geen oplossing biedt zal er in overleg met u een gerechtelijk traject gestart worden. In dit traject zal de debiteur middels een dagvaarding voor de kantonrechter gedaagd worden.

Wanneer de rechter vonnis heeft gewezen in voordeel van klant (u), zal de vordering middels executie geïnd gaan worden.

Het incassotraject zal natuurlijk uitgevoerd worden in overleg en samenwerking met u.

Juridisch Advies Nodig? Neem Vrijblijvend Contact Op.