Bedrijfssanering

Bedrijfssanering

Conan juristen heeft een gedegen naam opgebouwd in het saneren  van bedrijven.

Een sanering komt meestal tot stand via een minnelijke schikking waarbij de ondernemer en de schuldeisers samen tot een akkoord komen. Dit heeft als voordeel voor uw schuldeisers dat in elk geval een deel van de schulden wordt voldaan. Voor u heeft dit vanzelfsprekend als voordeel dat uw bedrijf niet failliet gaat.

Doorstart:

Bij een doorstart worden uw activa via een juridische constructie ondergebracht in een nieuwe onderneming. Dit heeft als voordeel dat uw bedrijf kan beginnen aan een nieuwe toekomst zonder een zware schuldenlast. Conan Juristen doet er alles aan om ervoor te zorgen dat niet de curator of de schuldeisers bepalen wat er met uw onderneming gebeurt. U houdt zoveel mogelijk zelf de zeggenschap over uw bedrijf.

Date

13 April 2015

Categories

Conan Juristen